Monika Prisant

 

b 15 October 1947

    Vienna, Austria

    

 

married Fritz Podolozki [Potolsky]

NB: Monika Prisant was the second wife of Fritz Podolozki [Potolsky]

Back to Index